Trädgården ligger i en lantlig miljö med skog, ängar och jordbruksmark som gränsar mot gården. Trots detta något avskilda läge befinner vi oss bara 10 min. från Piteå centrum och några stenkast från E4:an.

Träd, buskar och perenner är stommen i trädgården. Pergola, häckar och läväggar i grånat trä skapar rum och avskildhet i den stora trädgården. Flera dammar och vattenblänk skapar både liv och stillhet i trädgården.

Vi väljer växter i första hand utifrån vårt intresse och har inte låtit zonangivelser begränsa växtvalet. Ibland har detta lyckats mindre bra men många gånger har etableringen gått över förväntan. Proviniensen, den naturliga växtplatsen, är den viktigaste faktorn för att växterna ska trivas i våra förhållanden. Därför söker vi gärna växter på våra breddgrader öster och västerut. Tillgången på växter från dessa områden har ökat de sista åren och fler och fler intresserar sig för detta, vilket ökar möjligheterna till samarbete när det gäller förökning och spridning av detta växtmaterial. 

 

 

  • Innergården
  • Sommarhuset
  • Ängen
  • Miljöbild
  • Gången till huset
  • Bron över en av dammarna.
  • Solnedgång i en av dammarna
  • Fiskarna trivs i vattnet.
  • En kompostion i trädgården.
  • Dillpionen på väg att slå ut.